Locatie:

G.J. de Jongh 

Hoofdstuk 9 - Sociaal jaarverslag

Hoofdstuk 9

Sociaal jaarverslag

In dit Sociaal Jaarverslag kun je lezen op welke wijze Hogeschool Rotterdam het sociaal beleid heeft uitgevoerd in 2014. Dit beleid is altijd gericht op goed werkgeverschap, zodat werknemers in staat worden gesteld zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Het goed inrichten van het sociaal beleid levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan het realiseren van het Focusprogramma.

Professionalisering en duurzame inzetbaarheid
Het Sociaal Jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsonderdelen. Professionalisering en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema’s voor de hogeschool. Daar bestaat in dit verslag dan ook extra aandacht voor. Daarnaast worden de diverse arbeidsvoorwaarden en de (financiële) cijfers toegelicht.

Een paar belangrijke feiten uit 2014.

  • Doorzetten van de Focus strategie door een toename van het aantal docenten met 140fte
  • Algemene medewerkerstevredenheid stijgt van 6,9 naar 7,2
  • Werkdruk blijft een belangrijk beleidsonderwerp
  • Het gemiddeld ziekte verzuim stabiliseert op 4%
  • De middelen voor professionalisering worden nog niet optimaal benut 2,7% ipv 3%
  • De HR academie groeit en het aanbod is uitgebreid
  • De reorganisatie van de diensten is in 2014 afgerond.

 

TERUG