Locatie:

Kralingsezoom

Hoofdstuk 1 - Focusbeleid
1 Focusbeleid

Hoofdstuk 1

Focusbeleid

Hier staan we voor

Op 10 januari 2013 presenteerde collegevoorzitter Ron Bormans de Focusagenda, het beleid van Hogeschool Rotterdam. Focus houdt in dat de kwaliteit van het voltijdse bacheloronderwijs centraal staat. Dat is uitgewerkt in de Focusagenda met onderstaande tien punten.

Vanaf september 2013 zijn we begonnen met de implementatie van dat beleid. Over de stand van zaken rapporteren we in dit jaarverslag.

TERUG