Locatie:

 Wijnhaven 61

Hoofdstuk 3 - Prestatieafspraken

Hoofdstuk 3

Prestatieafspraken

Zo staan we ervoor

In 2012 heeft Hogeschool Rotterdam, net als de andere hogescholen en universiteiten, prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 

 

Zwaartepuntontwikkeling

 

Differentiatie in het aanbod

Ontwikkelen en uitbouwen van Ad-programma’s binnen de Rotterdam Academy

 

Ontwikkelen brede masteropleiding op terrein van (product)design ter compensatie van reductie instroom autonome beeldende kunst

Versterken relatie tot haven- en industrieel complex

Centre of Expertise (CoE) Sustainable Mainport Innovation

Bijdragen aan economische en maatschappelijke ontwikkeling op Rotterdam-Zuid

Centre of Expertise Maatschappelijke Innovatie

TERUG